När man går till läkaren i Sverige så betalar man en relativt låg summa och resten betalas av landstinget. Oftast brukar priset ligga på mellan 150-350 kr, beroende på vart man bor i landet. Tandvården däremot är inte lika generös. Man har rätt till ca 150-300 från Försäkringskassan om året om man är vuxen och över 23 år. Pensionärer erhåller det högre värdet. Tandvård är gratis för barn och ungdomar upp till 23 års ålder. Man får också ersättning av Försäkringskassan efter att man betalat 3000 kr själv ur egen ficka – efter det betalar man enbart 50 % av kostnaderna upp till 15 000 kr. Sedan är det 80 % som man får ersättning för. Märk väl att alla behandlingar inte omfattas av detta högkostnadsskydd. Estetiska behandlingar samt ersättning för de bakre tänderna (inte visdomständerna) ingår inte utan måste bekostas av en själv. Det bästa är att fråga sin tandläkare vad det är som gäller. Observera att det endast gäller under en tolvmånadersperiod, sedan nollställs det igen.

Privata tandvårdsinrättningar

Folktandvården är den statliga tandvårdsinrättningen i Sverige men det finns också massvis av tandläkare som arbetar privat. Deras priser får sättas hur de vill men är mottagningen ansluten till Försäkringskassan brukar priserna ligga strax under eller strax över Folktandvårdens priser. Prislistan hos respektive tandvårdsmottagning ska också innehålla referenspriserna. Det är priser som är fastställda av staten och visar på vad som får räknas in i högkostnadsskyddet.
Som patient har man rätt att gå till vilken vårdinrättning man vill och detta omfattar även tandvården. Dock gör man rätt i att gå till en mottagning som är ansluten till Försäkringskassan om man vill betala ett bra pris. Om man går på försörjningsstöd från Socialtjänsten så har man rätt att få hela sin tandvårdskostnad betald, såvida det rör sig om vanliga behandlingar och inte estetiska sådana.

Priser på tandvård

Om man har rejäla bekymmer med tänderna, kan man vara beredd på att betala en rejäl hacka. Tandimplantat, käkkirurgi eller kronor och porslinsfasader kostar mycket och det gör även rotfyllning. Kostnaderna kan lätt skena iväg så se till att kolla dina tänder med jämna mellanrum.