Alla de som är försäkrade i Sverige har möjlighet att ta del av det statliga tandvårdsstödet. Det statliga tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar: Allmänt tandvårdsbidrag, särskilts tandvårdsstöd och högkostnadsskydd.  

Från det året du fyller 24 år förväntas du bekosta din tandvård själv. Det är också från det att du fyller 24 år som du kan ta del av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Det är ett bidrag som finns till för att främja och uppmuntra förebyggande tandvård och få fler att regelbundet gå till tandläkaren.  

Du kan använda ditt ATB till förebyggande behandlingar, årliga undersökningar och alla annan tandvård som är berättigad med statligt tandvårdsstöd. Bidraget delas ut 1 juli varje år och du kan spara bidraget till nästa år för att använda två bidrag samtidigt. Du kan däremot aldrig ha mer än två sparade bidrag samtidigt.  

Mellan 24 och 29 år och efter 65 år får du 600 kronor per år i bidrag, medan du mellan 30 och 64 år får 300 kronor i bidrag.  

För att använda ditt bidrag måste du välja en tandläkare eller hygienist som är ansluten till det stödet, vilket de allra flesta är. Du behöver inte själv göra något för att administrera bidraget utan allting sköts av mottagningen.