Kost och hälsa– så hänger det ihop

Det skrivs ofta om hur födoämnens relation till hälsan och hur kosten påverkar den allmänna hälsan. Betydelsen av ett högt fettintag, men även intag av socker och kostrelaterade sjukdomar. Forskningen tittar ofta på kopplingen mellan övervikt och exempelvis diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Även orsak och verkan är delar som det ofta forskas på. Det finns många studier som tittar på hur sockerrika produkter påverkar kroppen men det forskas även på hur kolhydratrik kost påverkar kroppen.  

När det kommer till kost och munhälsan så brukar man i första hand se till kariesangrepp. Under senare tid har även kostens betydelse för erosionsskador uppmärksammats allt mer. Nedbrytbara kolhydrater är en del som kan orsaka karies medan sura livsmedel istället utgör en risk för frätskador. Det finns även många livsmedel av det sötare slaget som utgör en stor risk för både karies och frätskor.  

Det finns även många trender i samhället kring vad och hur man äter som kan påverka uppkomsten av orala sjukdomar.