För att upprätthålla en god munhälsa är det viktigt att regelbundet gå till tandläkaren. Vid årliga besök får tandläkaren möjlighet att undersöka din mun i förebyggande syfte och hitta eventuella problem innan de börjat orsaka besvär och blivit omfattande.  

Vid regelbundna besök kan tandläkaren upptäcka och åtgärda eventuella problem så att du slipper besvär. Forskning visar även att personer som regelbundet går till tandläkaren har en bättre tandhälsa, mindre kariesangrepp och överlag saknar färre tänder än personer som inte går till tandläkaren regelbundet utan endast vid behov.