Barnavårdscentralen kallas för BVC och det är dit ditt barn går för hälsoundersökningar och vaccinationer från det att barnet föds tills dess att hen börjar i förskoleklass.  På BVC får du som förälder stöd och råd. Du kan ställa frågor och får information om exemeplvis amning, sömn, anknytning och barnets tillväxt. Här följs även barnets utveckling på regelbundna besök. Barnets hälsa kontrolleras av sjuksköterska och läkare och barnet undersöks för att se att de följer den förväntade utvecklingen. Det är på BVC som barnet får vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

De allra flesta BVC erbjuder även föräldragrupper för nyblivna föräldrar.

Du väljer BVC själv antingen via den vårdcentral, mödravårdcentral eller en privat aktör.