I dagens kaotiska samhälle har vården fått ta ordentligt med stryk. Vårdköerna har blivit allt längre och löftet om att få komma till en läkare på remiss eller få en operationstid inom 90 dagar börjar bli ett minne blott. Numera kan det gå flera månader över tiden och dessutom har man konstaterat att allt fler människor hamnar hos olika läkare alltför ofta eller råkar ut för klåpare som inte ens lyckas se cancerceller på röntgenplåtarna eller konstatera att man har en allvarlig sjukdom. Hur har vården blivit såhär?

Vård i Stockholm och Nacka

Det går inte att komma ifrån att storstadsregionerna har fler vårdinrättningar och att folk har större chans att välja vart och vem man ska gå till. Samtidigt betyder inte detta att de stora sjukhusen i landet inte har några problem. Exempel på sjukhus i Stockholm är Karolinska Institutet, Sophiahemmet eller Nacka Aleris som även utför privata operationer. Dessutom har man nära till Elisabethsjukhuset i Uppsala som länge har legat på topplistorna över Sveriges bästa sjukhus. Bor du i Nacka finns det flera vårdinrättningar som är bra. Nacka Tandvårdsteam och Folktandvården är två stycken och samtidigt finns några privata tandläkare du kan vända dig till som Ewa Twarowska-Boruch. Är du funktionsnedsatt och behöver du vård i Nacka kan du vända dig till Curanda Assistans som tar hand om olika patienter med olika diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Att välja vårdgivare

I Sverige har du numera rätt till att välja att få vård vart i landet du än vill, oavsett var du bor. Förr var man endast tvungen att begränsa sig till sitt eget landsting och i så fall ansöka om beviljande om att få åka till ett annat landsting. Du kan också välja att boka en läkartid på en privat vårdinrättning, förutsatt att den är kopplad till landstinget och har samma taxa. I annat fall får du bekosta allt själv eller med en sjukförsäkring. Denna nya patientlag som trädde i kraft i januari 2015 har både stärkt patienters rättigheter samt ställer också högre krav på vårdgivare runt om i landet att informera om detta.